Política de qualitat de Menorca Rentals

Menorcarentals Villas S.L. és una empresa dedicada al lloguer d'Apartaments i habitatges turístics a la zona de Son Bou amb una llarga trajectòria en l'illa de Menorca.

El nostre equip professional consta de 38 treballadors que han format un meravellós equip humà aconseguint connectar i comprendre els gustos dels nostres clients, per poder oferir amb total garantia els nostres serveis.

Menorcarentals Villas S.L. enfoca el Sistema de Gestió de Qualitat com una manera d'organitzar la seva vida empresarial, fonamentant-lo en el pilar bàsic com és la Qualitat del seu Servei i dels seus Processos, intentant sempre actuar amb respecte cap al Medi Ambient i amb la responsabilitat en la prevenció de danys i deteriorament de la salut en el pla laboral, tot això com a fruit de la millora contínua i la incessant recerca de la Cooperació i Satisfacció de Proveïdors i Clients. De la mateixa manera, aquesta política proporciona marc de referència per establir objectius, comunicada i entesa a tota l'organització i constantment revisada per a la seva contínua adequació.

Per això la Direcció, declara el Sistema de Gestió de Qualitat, d'acord amb els requeriments de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001: 2015, com a objectiu estratègic i prioritari, trobant els seus fonaments i compromisos en el compliment dels següents punts:

  • Assegurar la provisió d'habitatges i serveis que satisfacin de manera constant les necessitats i expectatives dels nostres clients
  • Implicació de tot el personal, involucrant-se en la més eficient prestació dels serveis amb qualitat, complint els processos establerts en el sistema de gestió i la millora contínua.
  • Complir amb els requisits legals, reglamentaris, estatutaris, del client i altres requisits que afectin a la prestació dels serveis oferts.
  • Complir els requisits previstos en la norma ISO 9001: 2015 (Sistema de Gestió de la Qualitat).
  • La nostra contínua orientació cap a l'excel·lència està fonamentada en una primerenca identificació i eradicació de les fonts dels errors. La prevenció és sempre prioritària enfront de la correcció.
  • Establir i mantenir les vies de comunicació i informació permanent amb els nostres clients, empleats, proveïdors i societat en general

La Direcció dota el Sistema de Gestió de totes les eines necessàries, documental i informàticament establertes, per assegurar que la política de qualitat, sigui compresa, desenvolupada i continuï vigent per tots els nivells de l'organització.

Per poder complir amb aquests compromisos, l'empresa estableix anualment (aprofitant la revisió i anàlisi del Sistema de Gestió per la Direcció) una sèrie d'objectius i metes de qualitat, que poden tenir caràcter qualitatiu o quantitatiu, però, en qualsevol cas, han de ser verificables pel que fa a compliment i efectivitat.

Rebre ofertes al teu correu

He llegit i accepto la política de privacitat